Thứ Sáu, 03.12.2021 - 07:04:38

Thêm chính sách để giáo viên mầm non gắn bó với nghề

Nếu đề xuất hỗ trợ trẻ và giáo viên mầm non tại cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp được thông qua và đi vào thực tiễn sẽ giảm bớt khó khăn cho giáo viên.