Chủ Nhật, 24.10.2021 - 18:37:49

Vi phạm trên hệ thống Bắc Hưng Hải ngày càng lớn

Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải đang bị "bức tử" bởi những công trình vi phạm như nhà kiên cố, nhà tạm, lều quán, san lấp, đào ao, lập vườn...