Tin Tức

Đồng Tháp: Vận động trên 38 tỷ đồng an sinh xã hội

Đồng Tháp: Vận động trên 38 tỷ đồng an sinh xã hội

Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Đồng Tháp vận động được hơn 38 tỷ đồng. Số tiền này góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh. Trên cơ sở kết quả nổi bật trong năm qua, Hội nghị Tổng kết của Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh vào sáng ngày 20/12/2018 thống nhất các mục tiêu vận động trong năm 2019. Với kết quả vận động hơn 38 tỷ đồng, Hội đã thực hiện các hoạt động trợ giúp y tế ...

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Bluezone

Điện lực Đồng Tháp

Agribank

Thông tin cần biết